Overslaan en naar de inhoud gaan

Kersttijd Don Bosco 2023

Kerstviering in Don Bosco

Image
Kerst 23
Document

Driekoningenviering in Don Bosco

Document

Lichtmis in Don Bosco

Document
 
Kerstbezinning - Jef Wauters

Kerstmis 2023

1.

Hoor!
Een doodse stilte.
Zullen de wapens dit jaar 
met Kerstmis zwijgen, 
een staakt het vuren?
Nog luider klinkt dan 
een doodse stilte.

Een tsunami van 
oorlogen overspoelde 
het voorbije jaar:

Oekraïne, Israël - Hamas,
Soedan, Oost-Congo, 
de vergeten oorlog,
... .

De wereld herbewapent zich, 
ploegscharen worden zwaarden.
Wie hoort de schreeuw 
van de onderdrukten?
Wie hoort de schreeuw
van de uitgebuite aarde?

2.

Geconfronteerd met 
bezetting en ballingschap
ziet de profeet Jesaja 
een visioen van vrede: 

geboren vijanden 
wolf en lam
leeuw en kalf
leven samen 
in vrede.

Het onmogelijke wordt 
enkel mogelijk  door een beleid 
dat trouw is aan het woord van de Ene, 
de tien woorden van bevrijding, 
dat recht doet aan de minste mens.

Voor de evangelisten is Jezus 
deze nieuwe loot aan de stam van Jesse, 
brenger van vrede door gerechtigheid.

Geboren in Bethlehem, 
het huis van het brood, 
breekt en deelt hij het brood 
tot overvloedige verzadiging, 
leven voor ieder op aarde.

Geconfronteerd met 
bezetting en collaboratie 
deelt hij de macht met ieder 
en wordt meer dan een naaste, 
een dienaar van het leven.

Jezus’ levenswijze, 
zijn praktijk.

3.

 • Wordt het onmogelijke ooit mogelijk
  dat niemand kwaad doet, niemand onheil sticht?
  Misschien, ooit, zo hopen wij.
  De samenleving is steeds in evolutie, 
  zet stappen door voortschrijdend inzicht.
  Door het verbond met Noach 
  wordt het gelijkheidsbeginsel 
  voor het eerst in het recht ingeschreven.
  Ethisch en juridisch is dit een mijlpaal. 
  De vicieuze cirkel van 
  wraak en weerwraak is verbroken. 
  Later wordt deze keuze voor het leven 
  in concrete wetten uitgeschreven 
  zoals bv. oog om oog, tand om tand.
 • Als wij de uitdrukking oog om oog, tand om tand 
  vandaag gebruiken om iets af te keuren 
  heeft dit te maken met het feit 
  dat de samenleving ethisch en juridisch 
  - gelukkig maar - verder geëvolueerd is. 
  De doodstraf wordt 
  in de meeste landen niet meer uitgevoerd. 
  Na het uitzitten van hun straf 
  krijgen daders een nieuwe kans 
  om zich in de samenleving te integreren.
 • Voor het assisenhof van Leuven
  werden op donderdag 14 december 2023,
  vijf oud-machthebbers uit Guatemala 
  schuldig bevonden aan 
  misdrijven tegen de mensheid 
  en tot levenslang veroordeeld. 
  Zij werden schuldig verklaard aan 
  de gedwongen verdwijning, foltering en/of doodslag 
  op vier Belgische missionarissen in Guatemala.

  Een internationale rechtspraak bouwt zich op. 
  Dit proces maakt deel uit van de strijd 
  tegen straffeloosheid bij internationale misdaden.

  In de toekomst kunnen leiders 
  in oorlogen en gewapende conflicten
  ter verantwoording geroepen worden.

4.

Alles ligt in puin.
Heer, er is geen brood meer.
Breek en deel, geef jullie hen brood.

Meer dan de vraag 
“Waar is God” 
stelt zich de vraag 
“Wie hoort in deze doodse stilte 
de schreeuw van de vermoorden?”

Zoveel dood en geweld
vraagt om groter verzet, 
een keuze voor het leven

in 2024.

wolf en lam

Tekst: Jef Wauters
Tekening: Robert Ward

 

Document

 

De andere weg - 
Een actualisatie van het driekoningenverhaal  
Jef Wauters

De andere weg 

1. 

Drie koningen 
zo is het feest van 6 januari 
in de volksmond gekend. 

Het evangelie van Mattheus 
spreekt over drie magiërs 
en twee koningen: 
Herodes in Jeruzalem 
en Jezus in Bethlehem. 

2. 

Alle volkeren wereldwijd 
zoeken een weg 
naar leven en toekomst,
een licht in de duisternis 
van hun dagelijks bestaan. 

De magiërs dachten 
dit licht gevonden te hebben,
een weg van leven en toekomst. 

Twee jaar waren de magiërs onderweg 
toen zij in het machtscentrum Jeruzalem 
het paleis van koning Herodes binnenstapten. 

Uit zijn mond hoorden zij de politieke leugen 
dat hij een beleid van leven zal voeren. 

3. 

Niet in Jeruzalem, 
het machtscentrum 
van koning Herodes, 
maar in Bethlehem, 
het huis van het brood, 
wordt leven en toekomst
voor alle volken wereldwijd 
geboren. 

3a. 

Machtsbehoud 
bepaalt het beleid 
van de heerser, 
toen en nu. 

Koning Herodes 
liet alle jongens 
jonger dan twee jaar 
om het leven brengen. 
Jozef vluchtte 
met zijn gezin 
naar Egypte. 

Premier Netanyahu 
laat iedere dag 
een regen van bommen 
op de Gazastrook neerkomen. 
Dode en gekwetste kinderen 
worden onder het puin gehaald. 
Palestijnen vluchten met hun gezin 
maar vinden geen veilige plek. 

“Een stem is te horen in Rama, 
een weeklacht, 
een wenen vol bitterheden: 
van Rachel die weent over haar kinderen,- 
en weigert zich te laten troosten 
over haar kinderen 
omdat geen er meer is.” Jeremia 31:15 

3b. 

Leven en toekomst 
bepaalt het beleid 
van die andere koning, 
Jezus, hij die bevrijdt. 

Zoals een herder 
zijn schapen weidt 
zal hij zijn volk dienen, 
brood en macht delen. 

Zo brengt hij 
niet de dood 
maar het leven 
tot in Bethanië, 
het huis van de arme. 
De arme wordt 
tot leven gewekt. 

Mijn zoon Jezus, 
het vluchtelingenkind, 
heb Ik uit Egypte geroepen 

Niet de heerser, 
die op elk moment 
zijn macht behoudt 
maar de dienaar, 
die macht deelt 
met allen, met ieder 
gaat een weg ten leven. 

Iedere tijd opnieuw 
worden volken geroepen 
weg te trekken uit Egypte, 
uit structuren van macht
om de weg van bevrijding te gaan, 
die andere weg 
die leven brengt, 
licht in de duisternis. 

Tekst: Jef Wauters 

Jezus thora

Beeld: Sieger Köder 

1 januari 2024

 

Document

 

Swipe