Overslaan en naar de inhoud gaan

Spirit

De Don Boscoparochiegemeenschap
stelt zich graag aan je voor.
Op 25 oktober 1970 namen wij
ons Don Boscocentrum
in gebruik onder het motto:
“Wij zijn onmisbaar voor elkaar”.
Tot op vandaag is dat niet anders.

Als parochiegemeenschap
laten wij ons graag inspireren
door de bijbel en het evangelie
om zoals Jezus bij te dragen
tot een bewoonbare wereld
waar het goed om leven is
voor iedereen.

Als parochiegemeenschap
verwijzen wij met nadruk
naar onze profetische traditie
die oog heeft voor
en gehoor geeft aan
de kwetsbare medemensen,
dichtbij en veraf.

Als parochiegemeenschap
verbinden wij onze toekomst
met die van alle mensen,
die – waar ook ter wereld -
beroep doen op onze solidariteit
om samen werk te maken
van bevrijding, gerechtigheid en vrede.

Als parochiegemeenschap
willen wij genieten
van onderlinge samenhorigheid.
In elkaar geloven,
op elkaar vertrouwen,
om elkaar geven
koesteren wij als goddelijk erfgoed.

Wij vieren dat
op zon- en feestdagen
in de viering van half elf.
Ben je op zoek
naar zo een gemeenschap?
Wij heten je van harte welkom
in onze parochiegemeenschap.

Covid19

Covid 19 herfstgolf

Coronamaatregelen - update 11 november 2021

 • Het Overlegcomité van woensdag 17 november herbevestigt de mondmaskerplicht in gebouwen van de erediensten en wel vanaf de leeftijd van van 10 jaar. 
  De nieuwe maatregelen gaan in op zaterdag 20 november 2021 en gelden voorlopig tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

 • "In de gebouwen van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen is het verplicht om een mondmasker te dragen, met  de volgende uitzonderingen:

 • Wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de prediker tijdens de preek of voor de koorzangers tijdens de zang.
 • Om te eten of te drinken, bijvoorbeeld om water te drinken tijdens de uitoefening van de collectieve (ere)dienst of bij de koffietafel in het gebouw van de eredienst, aansluitend op de collectieve (ere)dienst."
 • De bisschoppen van België roepen intussen de gelovigen op ook de andere voorzorgsmaatregelen strikt te blijven opvolgen: handen desinfecteren bij het binnenkomen, niemand aanraken tijdens de diensten, extra voorzichtig zijn bij het ontvangen van de communie, voldoende afstand houden en de gebouwen goed ventileren. Wie niet gevaccineerd is, wordt nogmaals opgeroepen dat alsnog wel te laten doen.

 • Wij blijven jullie spirit voeden met
  • regelmatige vieringen
  • bezinningsteksten