Overslaan en naar de inhoud gaan

Emma Struyf

Image

Micheline

Doorheen haar lange leven werd ons mama geconfronteerd met diverse sectoren uit de gezondheidszorg,   als patiënt en ervaringsdeskundige , als mantelzorger , als onthaalmoeder en tijdens haar opdracht bij Dr Baeyens. Beter dan wie ook kon ze vooraf inschatten wat het zou betekenen om op een bepaald moment blijvend zorg te moeten ontvangen. 5 jaar geleden besliste ze om haar vertrouwde thuis in te ruilen voor een laatste verblijf in Dijlehof. Met een zekere twijfel zette ze de stap naar dit ondergewaardeerd segment van de gezondheidszorg , de ouderenzorg. Hier mochten we samen met haar ervaren dat het best mogelijk is een thuisvervangende omgeving te creëren door een professioneel persoonsgericht aanbod van warme en liefdevolle zorg. Haar dankbaarheid hiervoor was zeer groot.

Onze bezorgdheid gaat uit naar al die zorgverleners . Krapte op de arbeidsmarkt en  toenemende vergrijzing hebben een impact op de zorgzwaarte. Is het niet aangewezen meer in te zetten op een positieve beeldvorming en zorg terug een plaats te geven in ons dagelijks leven zodat straks ook zij hun job vanuit hun roeping  met veelgoesting’ kunnen verder zetten.

Onze bezorgdheid gaat uit naar al die mensen , jong of oud , ziek of gezond , die geconfronteerd worden met eenzaamheid en kansarmoede hier in de straat of een beetje verder weg. Is het niet aangewezen meer in te zetten op samenzijn , op samenvieren , net zoals onze ouders dit hier jaren deden op deze locatie.

Onze bezorgdheid gaat eveneens uit naar elkeen die geen stem heeft en  zijn thuis ontvlucht of kwijt is, die radeloos maar hoopvol de zee overzwemt op zoek naar een warme droge plek. Is het niet aangewezen een stukje van onze warmte te delen en onze voordeur wagenwijd open te zetten zodat elk gezin de kans krijgt als familie te groeien en te bloeien , net zoals onze familie.

Empathie is een belangrijke eigenschap om bovenstaande bezorgdheden op te vangen . Ludo en ik zijn  gelukkig en trots deze eigenschap terug te vinden in onze kinderen en schoonkinderen, dat zien we dagelijks in het engagement dat elk van hen opneemt . Ludo en ik zijn dan ook vooral heel dankbaar voor deze  erfenis  van onze ouders.

 

Micheline Lefevre, dochter van Emma

Covid19

Covid 19 herfstgolf

Coronamaatregelen - update 11 november 2021

 • Het Overlegcomité van woensdag 17 november herbevestigt de mondmaskerplicht in gebouwen van de erediensten en wel vanaf de leeftijd van van 10 jaar. 
  De nieuwe maatregelen gaan in op zaterdag 20 november 2021 en gelden voorlopig tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

 • "In de gebouwen van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen is het verplicht om een mondmasker te dragen, met  de volgende uitzonderingen:

 • Wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de prediker tijdens de preek of voor de koorzangers tijdens de zang.
 • Om te eten of te drinken, bijvoorbeeld om water te drinken tijdens de uitoefening van de collectieve (ere)dienst of bij de koffietafel in het gebouw van de eredienst, aansluitend op de collectieve (ere)dienst."
 • De bisschoppen van België roepen intussen de gelovigen op ook de andere voorzorgsmaatregelen strikt te blijven opvolgen: handen desinfecteren bij het binnenkomen, niemand aanraken tijdens de diensten, extra voorzichtig zijn bij het ontvangen van de communie, voldoende afstand houden en de gebouwen goed ventileren. Wie niet gevaccineerd is, wordt nogmaals opgeroepen dat alsnog wel te laten doen.

 • Wij blijven jullie spirit voeden met
  • regelmatige vieringen
  • bezinningsteksten