Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitvaart

Chris Willocx
0476/899630

chriswillocx1@gmail.com

 

Hermien Den Tandt
0484/318046
miendentandt@gmail.com

 

Jef Wauters
0485/063 038
+32 485 063 038
jef.wauters@gmail.com

 

Afscheid nemen in corona tijd,
met een beperkt aantal aanwezigen,
snijdt ons niet af van het medeleven
van de velen waarmee we verbonden zijn.

Gelukkig is deze periode voorbij.
Vanaf 1 september 2021 
mogen we opnieuw met zijn allen 
aanwezig zijn tijdens een uitvaart
om ons medeleven te betuigen, 
weliswaar met mondmasker.

Covid19

Covid 19 herfstgolf

Coronamaatregelen - update 11 november 2021

 • Het Overlegcomité van woensdag 17 november herbevestigt de mondmaskerplicht in gebouwen van de erediensten en wel vanaf de leeftijd van van 10 jaar. 
  De nieuwe maatregelen gaan in op zaterdag 20 november 2021 en gelden voorlopig tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

 • "In de gebouwen van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen is het verplicht om een mondmasker te dragen, met  de volgende uitzonderingen:

 • Wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de prediker tijdens de preek of voor de koorzangers tijdens de zang.
 • Om te eten of te drinken, bijvoorbeeld om water te drinken tijdens de uitoefening van de collectieve (ere)dienst of bij de koffietafel in het gebouw van de eredienst, aansluitend op de collectieve (ere)dienst."
 • De bisschoppen van België roepen intussen de gelovigen op ook de andere voorzorgsmaatregelen strikt te blijven opvolgen: handen desinfecteren bij het binnenkomen, niemand aanraken tijdens de diensten, extra voorzichtig zijn bij het ontvangen van de communie, voldoende afstand houden en de gebouwen goed ventileren. Wie niet gevaccineerd is, wordt nogmaals opgeroepen dat alsnog wel te laten doen.

 • Wij blijven jullie spirit voeden met
  • regelmatige vieringen
  • bezinningsteksten