Overslaan en naar de inhoud gaan

Geschiedenis

Toen in de jaren vijftig rondom de Platte Lostraat een nieuwe wijk werd ingeplant,
was het vanzelfsprekend dat er gronden voor een nieuwe parochiale infrastructuur werden voorzien.
In 1959 zag de parochie Joannes Bosco het levenslicht.
Vele mensen hebben hart en ziel gegeven om de Don Bosco gemeenschap
en haar gemeenschapscentrum op te bouwen.
Vele mensen kwamen langs en vonden hier hun spiritualiteit en de kracht
voor hun dagelijks leven en hun maatschappelijk engagement.
Deze gemeenschap heeft altijd aandacht gegeven aan de kleine, kwetsbare mens,
dank zij het fundament van haar stichter Eugeen Vanhoorenbeke,
die nadien zijn werk heeft verdergezet in de barrio’s van Caracas, Venezuela.

Verschillende initiatieven ontstonden in de schoot van deze gemeenschap.
Denken we maar aan Oikonde, Hejmen, het molenhuis.
Toen de mensen zonder papieren enkele jaren geleden
hun situatie onder de aandacht wilden brengen,
hebben wij dit als gemeenschap in Leuven mogelijk gemaakt.

Covid19

Covid 19 herfstgolf

Coronamaatregelen - update 11 november 2021

 • Het Overlegcomité van woensdag 17 november herbevestigt de mondmaskerplicht in gebouwen van de erediensten en wel vanaf de leeftijd van van 10 jaar. 
  De nieuwe maatregelen gaan in op zaterdag 20 november 2021 en gelden voorlopig tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

 • "In de gebouwen van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen is het verplicht om een mondmasker te dragen, met  de volgende uitzonderingen:

 • Wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de prediker tijdens de preek of voor de koorzangers tijdens de zang.
 • Om te eten of te drinken, bijvoorbeeld om water te drinken tijdens de uitoefening van de collectieve (ere)dienst of bij de koffietafel in het gebouw van de eredienst, aansluitend op de collectieve (ere)dienst."
 • De bisschoppen van België roepen intussen de gelovigen op ook de andere voorzorgsmaatregelen strikt te blijven opvolgen: handen desinfecteren bij het binnenkomen, niemand aanraken tijdens de diensten, extra voorzichtig zijn bij het ontvangen van de communie, voldoende afstand houden en de gebouwen goed ventileren. Wie niet gevaccineerd is, wordt nogmaals opgeroepen dat alsnog wel te laten doen.

 • Wij blijven jullie spirit voeden met
  • regelmatige vieringen
  • bezinningsteksten