Overslaan en naar de inhoud gaan

2 zondag vasten 2021

banner 2 zondag

Welkom

Broederlijk Delen vraagt ons
om zoals Abraham en Jezus,
onze uittocht te gaan:
gekende structuren en rituelen loslaten
om te kunnen bouwen aan het Rijk Gods.
Een nieuwe samenleving wereldwijd.
Geen mens meer geofferd
aan welke god dan ook.
Wij allen in dienst van het leven.

Deze transparante samenleving
zien Abraham en de leerlingen op de berg.
In Jezus is de Thora
zijn de tien woorden
is het uittochtverhaal
mens geworden.
Luisteren naar hem,
het mens geworden woord,
is onze uittocht gaan.
Een verhaal van loslaten
en fundamentele verandering.

Petrus, Jacobus en Johannes zaten nog vast
in oude denkbeelden en structuren.
Zij hadden nog een lange weg te gaan.
Ook wij zitten vaak over generaties heen
gevangen in oude denkbeelden en structuren.
Structurele veranderingen vragen dus tijd.
Vraag dit maar aan de Palestijnen in Gaza.
Theater Day Productions
wil kinderen en jongeren emanciperen door
hun creativiteit en verbeelding aan te moedigen.

     De bijbel, symbool voor onze luisterbereidheid wordt
     aangebracht.

Welkom in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.

 

Klik op plusteken + om tekst te lezen of te verbergen

De gedaanteverandering

1.

Het verhaal van vandaag kennen wij
als de gedaanteverandering van Jezus.
Dit heeft alles te maken met vers 9:1
dat in de liturgie niet gelezen wordt:

Verder zei hij ook nog:
'Ik verzeker jullie:
sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven
voordat ze de komst van het koninkrijk van God
in al zijn kracht hebben meegemaakt.'

Dat Rijk van God,
dat koningschap,
die gedroomde samenleving,
hoe moeten wij ons dat voorstellen?
En welke weg moeten we dan gaan?

2.

Jezus neemt drie van zijn leerlingen,
en niet toevallig deze drie,
Petrus, Johannes en Jacobus,
mee op de berg
en laat hen delen in zijn visioen:
een transparante samenleving.

Hij is in gesprek met Mozes en Elia
over zijn uittocht uit Egypte,
zo blijkt uit het evangelie van Lucas.

Mozes die de Ene ontmoet
in het brandend braambos
een stem die hem de opdracht geeft
zijn volk te bevrijden uit Egypte,
weg te trekken uit een samenleving
waarin de ene mens boven de andere staat.

Elia, de profeet,
die met vallen en opstaan,
na veertig dagen en nachten
op de berg Horeb de Ene ontmoet
als een stem, een kwetsbare stilte.
Elia, de profeet,
het geweten van Israël,
de stem van de stemlozen.

Zoals Mozes en Elia
moet ook Jezus zijn uittocht gaan,
zijn Koninklijke macht neerleggen
om een (lijdende) dienaar te worden.

Samenvattend kunnen wij zeggen
dat Jezus zo geleefd heeft
dat de Thora,
de tien woorden,
het uittochtverhaal
in hem mens zijn geworden.

3.

Over zijn levensweg,
zijn weg ten leven,
zijn uittocht uit het oude denken
en de oude maatschappelijke structuren
vertelt Jezus zijn leerlingen op de berg.

Hij laat hen zien
hoe zijn levenswijze leidt
tot een transparante samenleving.

Zoals Mozes op de berg
de tien woorden ontvangt
die ons helpen loskomen
uit oude denkbeelden en structuren,
laat Jezus op de berg drie van zijn leerlingen zien
hoe niet een Koninklijke heerser,
maar een lijdende dienaar
een menswaardige samenleving mogelijk maakt.

4.

Maar zover zijn zij nog niet,
er is nog werk aan de winkel.
Petrus, Johannes en Jacobus
houden zich stevig vast aan
oude structuren en denkwijzen.

Hier klinkt het Shema Israël: Hoor Israël
Dit is mijn beminde zoon, hoort naar hem
zo vertaalt de Naardense bijbel consequent.
Zoals Jezus moeten ook zijn leerlingen
in gesprek gaan met Mozes en Elia,
hun de Thora, de tien woorden eigen maken.
Luister naar het woord van leven.

Wat dienaar zijn betekent
weten zij nog niet, beseffen zij niet.
Jezus volgen brengt lijden mee,
zijn kruis opnemen,
zijn leven verliezen.
Petrus worstelt met het lijden,
kan het lijden van Jezus niet plaatsen.
Johannes en Jacobus van hun kant lobbyen
via hun moeder om de Koninklijke macht.

Van de berg afgedaald
moet hun uittocht nog beginnen,
zullen zij deze ommekeer
in denken en doen nog moeten maken.

Marcus 9:1-10 Naardense bijbel

1

Ook heeft hij tot hen gezegd:
amen (is het), zeg ik u
dat er sommigen zijn van wie hier staan
die geen dood zullen proeven
voordat zij het koningschap van God
hebben zien komen in kracht!

 
2

Zes dagen hierna
neemt Jezus
Petrus, Jakobus en Johannes mee
en voert hen omhoog naar een steile berg,
op zichzelf, (zij) alleen.
Vóór hen wordt hij veranderd
van gedaante,

 
3

en zijn klederen worden glanzend,
zéér wit,
zo wit als geen voller op de aarde
(ze) vermag te maken.

 
4

En aan hen laat Elia zich zien,
samen met Mozes;
zij zijn samensprekend met Jezus geweest.

 
5

Ten antwoord zegt Petrus tot Jezus:
rabbi, hoe goed is ‘t ons om hier te zijn!,
laten wij drie tenten maken:
voor u een, voor Mozes een
en voor Elia een!

 
6

Want hij heeft niet geweten
wat te antwoorden,-
want ze geraken* buitengewoon
bevreesd.

 
7

En het geschiedt
dat een wolk hen overschaduwt,
en er geschiedt
een stem vanuit de wolk:
dit is mijn beminde zoon,
hoort naar hem!

 
8

Maar als zij om zich heen kijken
zien zij ineens niemand meer
dan alleen Jezus bij hen.

 
9

Terwijl zij uit het gebergte afdalen
gebiedt hij hun
om aan niemand te vertellen
wat zij hebben gezien,
‘behalve wanneer de mensenzoon
uit doden zal opstaan’.

 
10

Dat woord houden zij vast, bij elkaar
er samen naar zoekend wat het is,
dat ‘uit doden opstaan’.

Tafelgebed: Delen als hefboom

Een stem ben jij,
stem van stemlozen.

Wij horen:
ga op uittocht,
maak alles nieuw,
een transparante
samenleving.

Thora, jouw woord
onderricht ons.
Tien woorden
geven richting
aan ons leven.

Onze uittocht:
loskomen
uit oude
structuren
en oude
denkwijzen
verlaten.

De ander
wordt naaste,
niet langer
boven of
onderaan.

Niet heersen
maar dienen.

Iedere traan afgewist,
de dood is niet meer,
noch rouw
noch geschreeuw.

De Thora,
jouw woord,
de tien woorden
zijn in Jezus
mens geworden.

Een dienaar
deelt brood en wijn,
vormen van macht,
tot overvloedige
verzadiging van allen.

Hoort naar hem:
mijn beminde zoon.

Ga jullie uittocht,
wordt stem van stemlozen.

Delen kan een
hefboom zijn voor
systeemverandering.

Leven voor ieder,
mens, plant en dier,
in eerbied voor de aarde.

Jef Wauters

Extra viering

Onderaan deze pagina
een viering met extra duiding
in word en pdf format