Overslaan en naar de inhoud gaan

Vieringen

Wij vieren tweewekelijks
in de ruimte 'Ademtocht'
in het Don Bosco Centrum

Lucas 28 - 35

Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren.
Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen.
Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden:
‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’
Hij ging met hen mee en bleef bij hen.
Toen Hij met hen aanlag voor de maaltijd,
nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit,
brak het en gaf het hun.
Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem.
Maar Hij werd onttrokken aan hun blik.
Daarop zeiden ze tegen elkaar:
‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak
en de Schriften voor ons ontsloot?’
Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem,
waar ze de elf en de anderen aantroffen,
die tegen hen zeiden:
‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen!’
De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was
en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.