Overslaan en naar de inhoud gaan

Vieringen

Wij vieren tweewekelijks
in de ruimte 'Ademtocht'
in het Don Bosco Centrum

Lucas 28 - 35

Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren.
Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen.
Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden:
‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’
Hij ging met hen mee en bleef bij hen.
Toen Hij met hen aanlag voor de maaltijd,
nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit,
brak het en gaf het hun.
Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem.
Maar Hij werd onttrokken aan hun blik.
Daarop zeiden ze tegen elkaar:
‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak
en de Schriften voor ons ontsloot?’
Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem,
waar ze de elf en de anderen aantroffen,
die tegen hen zeiden:
‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen!’
De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was
en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

Covid19

Covid 19 herfstgolf

Coronamaatregelen - update 11 november 2021

 • Het Overlegcomité van woensdag 17 november herbevestigt de mondmaskerplicht in gebouwen van de erediensten en wel vanaf de leeftijd van van 10 jaar. 
  De nieuwe maatregelen gaan in op zaterdag 20 november 2021 en gelden voorlopig tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

 • "In de gebouwen van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen is het verplicht om een mondmasker te dragen, met  de volgende uitzonderingen:

 • Wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de prediker tijdens de preek of voor de koorzangers tijdens de zang.
 • Om te eten of te drinken, bijvoorbeeld om water te drinken tijdens de uitoefening van de collectieve (ere)dienst of bij de koffietafel in het gebouw van de eredienst, aansluitend op de collectieve (ere)dienst."
 • De bisschoppen van België roepen intussen de gelovigen op ook de andere voorzorgsmaatregelen strikt te blijven opvolgen: handen desinfecteren bij het binnenkomen, niemand aanraken tijdens de diensten, extra voorzichtig zijn bij het ontvangen van de communie, voldoende afstand houden en de gebouwen goed ventileren. Wie niet gevaccineerd is, wordt nogmaals opgeroepen dat alsnog wel te laten doen.

 • Wij blijven jullie spirit voeden met
  • regelmatige vieringen
  • bezinningsteksten