Overslaan en naar de inhoud gaan

Goede Vrijdag 2021

kruis dbg

AN EASTER HALLELUJAH

Tekst: Kelley Mooney Muziek: Leonard Cohen

 

A crown of thorns placed on His head
He knew that He would soon be dead
He said did you forget me Father did you?
They nailed Him to a wooden cross
Soon all the world would feel the loss
Of Christ the King before His Hallelujah

Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah

He hung His head and prepared to die
Then lifted His face up to the sky
Said I am coming home now Father to you
A reed which held His final sip
Was gently lifted to his lips
He drank His last and gave His soul to glory

Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah

The soldier who had used his sword
To pierce the body of our Lord
Said truly this is Jesus Christ our Savior
He looked with fear upon his sword
Then turned to face his Christ and Lord
Fell to his knees crying Hallelujah

 

Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah

Took from his head the thorny crown
And wrapped him in a linen gown
And laid him down to rest inside the tomb
The holes in his hands, his feet and side
Now in our hearts we know he died
To save us from ourselves oh hallelujah

Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah

Three days went by again they came
To move the stone to bless the slain
With oil and spice anointing hallelujah
But as they went to move the stone
They saw that they were not alone
But Jesus Christ has risen Hallelujah

Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah

Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah

 

image-20210404000020-1

Een doornenkroon tooit zijn hoofd
Hij wist dat het dra gedaan zou zijn
Hij vroeg 'Vader, ben je me vergeten?'
Ze nagelden hem aan een houten kruis
Dadelijk zou heel de wereld het verlies voelen,
het verlies van Christus Koning voor zijn Hallelujah

Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah

Hij liet Zijn hoofd hangen en was bereid te sterven
Toen richtte hij zijn gezicht naar de hemel
en sprak: Ik kom thuis, naar Jou, Vader
Op een riet stak zijn laatste slok
En werd zachtjes naar zijn lippen gebracht
Hij dronk voor 't laatst en gaf Zijn ziel uit handen

Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah

De soldaat die zijn lans gebruikt had
om het lichaam van de Heer te doorboren
sprak: Waarlijk dit is Jezus Christus, onze Redder
Bevreesd keek hij naar zijn lans
Draaide zich om en keek naar zijn Gezalfde en Heer
Viel op zijn knieën en huilde Hallelujah

Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah

Nam de doornenkroon van zijn hoofd
en wikkelde Hem in een linnen gewaad
en legde hem te rusten in een graf
De gaten in Zijn handen, Zijn voeten en zijde
Nu in ons hart, wetend dat hij stierf
Om ons van onszelf te redden, oh Hallelujah

Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah

Drie dagen gingen voorbij, en ze gingen naar Hem
De steen wegrollen en de Geslagene zegenen
Met olie en kruiden, een zalvend Hallelujah
Maar toen ze de steen wegrolden
Zagen ze dat ze niet alleen waren
Want Jezus de Christus is verrezen, Hallelujah

Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah

Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah

 

image-20210404000205-2