Overslaan en naar de inhoud gaan

God - Geloof -Secularisatie

Interview met Jozef De Kesel

Kardinaal Jozef De Kesel is kandidaat in de Wijsbegeerte en Letteren en doctor in de theologie.
Sinds december 2015 is hij aartsbisschop van Mechelen-Brussel.
Tijdens het consistorie van 19 november 2016 creëerde paus Franciscus hem tot kardinaal.

De westerse cultuur is geëvolueerd van een religieuze cultuur naar een moderne, niet-confessionele cultuur.
De christelijke godsdienst bevindt zich nu, samen met andere godsdiensten, in een soort levensbeschouwelijk ‘neutrale’ samenleving.
Dit is nieuw.

1. Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving

 

2. De seculiere samenleving aanvaarden en bevestigen

 

3. De grenzen van de seculiere samenleving

3. Een belijdende kerk

 

Guido Van Heeswijck : Kunnen we nog over God spreken?

‘Kunnen we nog over God spreken? Cultuurchristendom, identitair christendom en religieus christendom’ door em. prof. Guido Vanheeswijck (UA) Heeft God definitief afgedaan? Religie en geloof in een post-christelijke maatschappij, gebaseerd op zijn boek ‘Onbeminde gelovigen, waarom we religieus blijven’ (Polis 2019), met een aanvulling aan de hand van René Girard’s visie op het christendom.

Swipe