Overslaan en naar de inhoud gaan

Broederlijk Delen 2021 deelkast

Image
deelkaart
Wil je in deze veertigdagentijd
mooie ideeën, gedachten, gedichten ... DELEN

stuur deze dan naar
info@ademtocht.be
en ze komen in de deelkast.

Verloren vrijheid

Als ik of jij iets koop,
betalen we niet met geld:
we betalen met de tijd van leven
die we hebben besteed
aan het verdienen van dat geld.
Het verschil is
dat je geen leven kunt kopen.
Het leven verstrijkt gewoon.
En het is vreselijk om je leven te verspillen
door je vrijheid in te leveren.'

JOSÉ MUJICA,
president van Uruguay tussen 2010 en 2015

 

Clara schrijft Agnes.


Houd je levenskeuze in herinnering:
zie, als een tweede Rachel
steeds weer naar het begin.
 
Wat je houvast is,
blijf daaraan vasthouden.
Wat je doet,
blijf dat doen en laat niet los
maar ga
met snelle stap en lichte tred
zonder je voeten te stoten,
zodat je stappen het stof niet opwervelen.
 
Veilig, blij en opgewekt
moet je waakzaamhet pad gaan
van de intense vreugde.

Uit de tweede brief
van Clara van Assisi aan Agnes van Praag

Opstaan uit de dood

Opstaan uit de dood
is een werkwoord

Jef Wauters

Lees ook

Opstaan

opstaan zal in de nacht gebeuren,
want nacht is midden van de dag,
als leven wordt gewekt
en dromen jou bekrachtigen,
op de weg te gaan

opstaan
is op de grond gesmakt zijn
is bloed van op je bek gegaan
en daarin overeind
is weggehoond en neergetrapt
stem die roepen blijft

opstaan
is eenzaam al die nachten
met velen ben je, maar alleen
alleen in jouw besluit
dan komt de kracht van een te zijn
moet de Ene zijn

opstaan
is schreeuwen hard ontredderd
wie worden op het spel gezet
is klagen pleiten slaan
is echo van jouw eigen schreeuw
laatste woord van jou.

opstaan
is nog opnieuw beginnen
is neergaan nochtans verder gaan
als levend water zijn
dat vallend vallend kracht opwekt
levend water valt

Herman Verbeek

Secularisatie

Ik durf zelfs te stellen
dat de bijbel seculariseert.

Jef Wauters

Lees ook

Broeder Benoît

Waartoe diende heel die crisis van het Corona-virus?
Misschien tot niets anders dan om elk van ons thuis te brengen in een primaire oerarmoede.
En daar ‘de stem te horen van een indringende stilte’, zoals Elia bij de Horeb.
Een kind ontwaart het wellicht vlugger dan de volwassene.
‘Het kind dat niet oplet’, zoals Ida Gerhardt het dichtte:

Een kind dat niet òplet
en met afwezige ogen
van de anderen afgebogen
initialen zet.

Het zelf – ontwaard met schrik
en trots – geeft eindeloos seinen,
meldende zijn verschijnen
in code: dit ben ik.

Wolken gaan langs het raam.
Het klein gezicht trekt saam. –
Van de overzijde het sein:
‘Ik heb u bij de naam geroepen. Gij zijt Mijn’.

Ghandi

Er is genoeg voor ieders behoefte,
maar niet genoeg voor ieders hebzucht

 

Helder Camara

'Sinds de jaren zeventig hangt er boven mijn bureau een foto van bisschop Helder Camara met de tekst:
'Wanneer ik voedsel geef aan de arme noemt men mij een heilige.
Wanneer ik vraag waarom de arme geen voedsel heeft, noemt men mij een communist'.
In een tijd van ideologische discussies was dit voor mij enorm verhelderend.
En het bleef voor de rest van mijn leven een leidraad telkens er keuzes moesten gemaakt.
Eind jaren zestig lanceerde een actiegroep in Leuven de slogan: '40 dagen delen, 365 dagen stelen'.
Indien we enkel delen en niet de oorzaken van onrecht en ongelijkheid aanpakken,
noch werken aan radicale herverdeling van macht en bezit, dan blijven we het jaar door stelen.
Alleen door herverdeling houden we het visioen van gerechtigheid en vrede levendig.'
(Uit een getuigenis van Marcel Cloet, vrijwilliger van Broederlijk Delen)

Image
covid19 gedicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

">
Swipe