Kamiel De Vis

Wij melden jullie het overlijden van
Kamiel De Vis
op vrijdag 3 april 2020.

Er zal een dienst zijn
in het Don Boscocentrum
op een af te spreken datum
na de coronacrisis.

Jullie worden op de hoogte gehouden.